News‎ > ‎

Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Pilipino

posted Aug 14, 2012, 6:46 PM by Admin JPENHS
http://www.kwf.gov.ph/

Tuwing Agosto, ipinagdiriwang sa Pilipinas ang Buwan ng Wikang Pambansa sang-ayon sa tagubilin ng Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997 na iniatas ng Dating Pangulong Fidel V. Ramos. Sa nasabing proklamasyon, kinikilala ang kahalagahan ng isang katutubong wika bilang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, unawaan, kaisahan, at pambansang kaunlaran.
Bilang pagtugon sa layunin ng pagpapayabong at pagpapasigla ng wikang pambansa, at bilang isa sa mga tampok na gawain sa nabanggit na pagdiriwang, pormal na binubuksan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang nominasyon para sa GAWAD SAGISAG QUEZON SA NATATANGING KABABAIHAN. Naririto ang sumusunod na panuntunan sa paglahok:

 1. Bukas ang nominasyon sa lahat ng babae / Pilipinang may natatanging ambag o nagawa sa pagsusulong / pagpapalaganap, pagpapayabong / pagpapaunlad, at preserbasyon ng wikang Filipino

2. Ang sino mang Pilipina na maaaring lumahok at iendorso ay marapat na nakapagpamalas ng pagsusulong / pagpapalaganap, pagpapayabong / pagpapaunlad, at preserbasyon sa wikang Filipino na masasalamin sa kanilang mga nagawa sa nakalipas na tatlong (3) taon man lamang kaugnay ng larangang kanilang kinabibilangan nang may pagsasaalang-alang sa makabuluhang kontribusyon sa wikang Filipino sa pamamagitan ng:

Read more @ http://www.kwf.gov.ph/

Comments